Informace o nás

                                                                                                    
                   Historie pekárny Nový Malín

Sdružení Pekárny Nový Malín vzniklo 1.9.1997 na základě písemné smlouvy (dohody) mezi p.Skálou a p.Folwarczným. V té době byla pekárna již v provozu vedená p. Skálou.
Sdružení mělo 2 zaměstnance a bylo nutno navýšit objem výroby, jelikož tento stav byl víceméně nouzový a tudíž nevyhovující. Přijali jsme jednu pracovní sílu a začli vyrábět nové druhy pečiva a uvádět je na trh. Během několika měsíců se podařilo navýšit výrobu natolik, že bylo nutno zahájit dvousměnný provoz a přijmout dalšího zaměstnance.
V roce 1999 jsme měli zavedené 2 rozvozové linky.S rostoucími nároky na rozvoj výroby a mzdy objem výroby nestačil a proto bylo nutno udělat průzkum trhu a na tomto základě jsme se pokusili nabídnout naše produkty v nových provozovnách. Toto opatření se nám časem povedlo a tak se s narůstající výrobou zavedl třetí rozvozový plán a také bylo nutno otevřít třetí směnu a příjmout další dva zaměstnance.
Na rok 2002 jsme naplánovali výměnu pece,jelikož ta stávájící už nesplňovala naše požadavky a byla věkem a energeticky nevhodná. Nová pec byla natolik výkonná, že už nebyla nutná třetí směna a takto jsme dosáhli větší čerstvosti výrobků a tudíž se naše produkce stabilizovala a dovedla konkurovat i nástupu obchodních řetězců do našeho regionu.
Nicméně se nám naskytla možnost v r.2005 provozovat svojí prodejnu v blízké obci a tím zvýšit naší produkci.
V současné době pod vedením p.Folwarczného má pekárna 6 stalých zaměstnanců a produkuje více než 20 druhů pečiva, které dodává do přibližně 50. prodejen.
Mou snahou je, abych provoz pekárny vedl k co nejlepší prosperitě a nadále se s tradiční technologií dokázal prosazovat na trhu.V dobrých pracovních podmínkách pro zaměstnance spolu vytváříme co nejkvalitnější pečivo které je svou charakteristikou považováno za domácí, nebo chcete-li bio protože se pokud možno vyhýbám "moderním zlepšujícím" techologiim. Tímto způsobem se nám daří konkurovat pekárnám,které produkují obrovská kvanta pečiva za co nejlevnější cenu....Vyrábíme tímto způsobem mnoho druhů jak cereálního,tak bílého pečiva doplněného i některými druhy jemného pečiva. Hlavní produkcí je ale výroba chleba z přírodních kvasů,různých druhů rustikálních chebů ale i třeba chléb Škvarkový, který je už mnoho let velmi oblíbený.                                                                  

V pekárně Nový Malín vyrábíme chléb z přírodních kvasů

Kolektiv zaměstnanců pekárny v Novém Malíně